Ekonomi

Aktiviteter som är kunskapshöjande drivs av intäkter från medlemsavgifter.

Föreningen använder intäkterna till ;

medlemsmöten

föreläsare

mässor

information

utbildning

sponsring

föreningens administration

 

MEDLEMSAVGIFTER

Medlemsavgiften går till FCSI Nordic och en liten del en del av avgiften gå till FCSI EAME för alla konferenser, administration och kurser som ordnas för medlemmarna på internationell basis.

Proffesionell Medlem( kategori 1)

Professionell 4 500 SEK
Senior associerad 4 500 SEK
Associerad 4 500 SEK

Företagsmedlem (kategori 2)

Företagsmedlem 12 000 SEK

Intresse medlemmar (kategori 3)

Företagsmedlem 1 500 SEK

Studentmedlemmar (kategori 4)

Studerande 500 SEK