Bli Medlem

 

Medlemsnytta– vad får jag som medlem?

 

• Nätverket i Sveriges bästa konsultnätverk inom Storkök och Hospitality

• Påverkan och möjlighet att utveckla vår yrkeskår

• Medlemmars kontaktuppgifter i Sverige och worldwide

• Nyhetsbrev både från Nordic och EAME

• Information via www.fcsi.org

• Inbjudan till vår- och höstkonferenser/medlemsmöten

• Inbjudan till våra samarbetspartners olika arrangemang

• Aktuell information om utbildningar och andra kompetensutvecklingar

• Prenumeration på FCSI globala tidning Food Consultant

• Tillgång till rapporter och artiklar

 

FÖRENINGEN:

I oktober 2012 bildades den ideella föreningen FCSI Nordic. Ursprunget i bildandet av FCSI Nordic är att medlemmarna i f.d SKBF (Storkökskonsulternas branschförening) önskade ingå i den internationella föreningen för konsulter och företag inom foodservice, FCSI. SKBF finns idag inte längre och de flesta medlemmarna är nu med FCSI Nordic.

Vi har idag ca 70 medlemmar varav 30 är företagsmedlemmar.

I länkarna hittar du ansökningshandlingar.

Som individ till vänster och som företagsmedlem till höger.

Välkommen med din ansökan som du mejlar till: morgan@kokspennan.se

Medlemsanökan konsultmedlem(application form consultant member)

Medlemsanökan föetagsmedlem (application form corporate member)