Nordic

 

Välkommen till FCSI Nordics webbsida.

I FCSI samlas en mängd olika kompetenser inom olika kompetenser av typen Storkökskonsult, Restaurangkonsult, Managementkonsulter och andra kategorier som verkar inom Hospitalitybranschen. Nätverket är stort.

Vi har företagsmedlemmar som verkar inom hela bredden inom hospitality området vilket innebär t ex Storkökstillverkare eller leverantörer av restaurangutrustning men även andra kategorier av företag.

Det betyder att vi har den samlade kompetensen för alla tänkbara projekt som handlar om mat och dryck i värdskapets tecken. Våra medlemmar kan hjälpa dig med att rita kök, lager, café, sjukhuskök eller skolkök, eller göra logistikutredningar, hitta rätt operatör för Er konferensverksamhet eller hjälpa Er med en upphandling av storkök eller en restaurangoperatör.

För våra medlemmar erbjuder vi kompetenshöjning genom medlemsmöten, nätverk med kollegor och leverantörer, möjlighet till samarbete i olika projekt. Allt i syfte att få nöjda kunder och att leverera projekten. Genom FCSI finns möjlighet till internationella uppdrag och dela erfarenheter över gränserna. För utländska kunder kan vår webb underlätta att hitta nordisk kompetens.

Välkommen med frågor eller din medlemsansökan!

Styrelsen
FCSI Nordic