Over FCSI

 

ca8_foto_handen

 

Activiteiten
De activiteiten van de vereniging concentreren zich op drie belangrijke gebieden:
1. Vooruitgang te boeken van professionalisering van de onafhankelijke adviseurs werkzaam in de voedings- en gastvrijheidsbranche door middel van educatie en daardoor de ontwikkeling van persoonlijke ontwikkeling.
2. Verwijzen van potentiële cliënten en andere organisaties naar kundige en onafhankelijke adviseurs op hun vakgebied.
3. Het voorzien in een platform voor consultants en voor degene die werken met consultants (inclusief cliënten, faciliteitmanagers en andere leveranciers) om zaken te bedicussiëren die van belang zijn voor de continuïteit en vooruitgang van de groei van de onafhankelijke advisering van de gastvrijheidsbranche in de gehele wereld.

Het FCSI lidmaatschap is onderverdeeld in 2 belangrijke categorieën:
CONSULTANTS- Individuele leden die actief bezig zijn met een carrière in raadgeven en adviseren over zaken in de voedingsadviserings- en gastvrijheidsbranche. ADVIESBUREAUS -Organisaties die hun honorarium bepalen op basis van omvang van de projecten van hun cliënten. Deze inkomsten kunnen niet gegenereerd worden uit de verkoop van materiaal, voorraad, of uitvoerende management diensten. (deze categorie is geïntroduceerd in 1999) Voordelen van een FCSI lidmaatschap.

Erkende Professionalisering
Vaak zoeken cliënten eerst naar een adviseur via een beroepsvereniging. Net zoals bij andere vakverenigingen, hebben leden van FCSI toegang tot opdrachten, welke vaak niet toegankelijk zijn voor niet-leden.

Jaarlijkse conferenties en educatieve seminars
Er worden jaarlijks wereldwijde -Europese -en landelijke conferenties georganiseerd. Om de twee jaar wordt er een wereldwijde FCSI conferentie georganiseerd, meestal in september of oktober. De Europese afdeling van FCSI organiseert jaarlijks een conferentie. Op nationaal niveau worden regelmatig workshops georganiseerd. Leden die seminars bijwonen betalen aanzienlijk minder dan niet leden. Deze evenementen focussen zich op ontwikkelingen van een hoogwaardig niveau en geven u de kans uw kennis op te halen en op de hoogte te blijven van de trends.

Internet
De website van FCSI voorziet u van een eenvoudige toegang tot verenigingsnieuws inclusief up-to-date nieuws over conferenties. Daarbij kunt u ook een on-line registratieformulier vinden. Ook via het on-line ledenbestand vindt u de meest up-to-date informatie met een link naar de e-mail adressen van medeleden. Potentiële cliënten kunnen u vinden via het on-line bestand of door een ‘Verzoek om consultant’-formulier dat zich bevindt op de site. De site wordt regelmatig bijgehouden c.q. vernieuwd. U vindt daar ook een link naar websites van leden. Het ledenbulletin geeft u de mogelijkheid tot het stellen van vragen of het doen van mededelingen m.b.t. relevante onderwerpen.

Doorverwijs Systeem
Door gebruik van een professionele database kan accuraat gematched worden tussen consultants en potentiële opdrachtgevers. Deze vooruitstrevende computertechniek voorziet opdrachtgevers van een permanente toegang tot concultants uit een bepaalde regio en met speciale disciplines.

Promotie
Brochures Speciaal voor de promotie van uw bedrijf heeft FCSI brochures ontwikkeld als ondersteuning in de promotie van uw werkzaamheden. Ieder nieuw lid ontvangt kostenloos een redelijke hoeveelheid materiaal. Indien u dat wenst, is bijbestellen van materiaal tegen een geringe vergoeding mogelijk.

Presentatiemateriaal
FCSI heeft twee aantrekkelijke, makkelijk te monteren presentatiewanden voor gebruik voor lokale, regionale en internationale beurzen en vergaderingen. Deze wanden zijn te gebruiken voor het promoten van de vereniging op lokale,nationale en internationale beurzen.

Netwerken
FCSI coördineert een netwerk van professionals ten behoeve van educatie en het uitwisselen van ideeën. Deze onschatbare bron van individuen in de voedingsadvies- en gastvrijheidsbranche is niet gelieerd aan de industrie. FCSI leden hebben de kans om van elkaar te leren en gebruik te maken van een enorme hoeveelheid expertise.

Industriële Samenwerkingsverbanden
FCSI heeft contacten opgebouwd met andere professionele organisaties die actief zijn in de voedingsadvisering en gastvrijheidsbranche. FCSI heeft nauw contact met alle uitvoerende klantgerichte organisaties. Veel van deze organisaties nodigen onze leden uit om deel te nemen aan programma’s, seminars en andere evenementen.

Jaarlijkse ledenvergadering
In de jaarlijkse ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden. Mailinglijst en service leveranciers Fabrikanten en leveranciers zijn verheugd dat FCSI consultants hun producten kennen. Veel van de belangrijke leveranciers ontvangen ons adressenbestand voor het verspreiden van hun informatie.

Public Relations
FCSI heeft een full-time PR-functionaris. In de nationale en/of internationale pers wordt regelmatig aandacht geschonken aan zowel de leden als hun activiteiten. Bovendien adverteert FCSI in belangrijke publicaties, hetgeen ten goede komt aan alle leden aangezien zij automatisch meedelen in de spotlight.

Commissies / Werkgroepen
Een uitstekende manier om deel te nemen in de vereniging is een actieve rol te hebben in FCSI commissies of werkgroepen. Deze zijn/worden gevormd voor zowel projecten op lange als korte termijn.

Afdelingssecretariaat
Om zowel de individuele leden als de vereniging te helpen promoten, is ons secretariaat in staat om (een) potentiële opdrachtgever(s) in contact te brengen met leden die een presentatie willen geven.

Afdelingen en regio’s
FCSI heeft kantoren over heel de wereld. Dit biedt ons de mogelijkheid om met leden over de hele wereld frequent contact te hebben tegen een minimale investering van tijd en geld.

Verenigingspublicaties


The Consultant
The Consultant is het FCSI tijdschrift dat elk kwartaal vernieuwd wordt en het laatste leden- en verenigingsnieuws uitbrengt, informeert over projecten van leden en verslag uitbrengt over nieuwe trends en technieken. Iedere uitgave bevat veel artikelen geschreven door leden en andere erkende professionals in de branche. U kunt de consultants vinden op Membership Directory
FCSI “Membership Directory” (ledenregister) wordt jaarlijks gepubliceerd en is een gemakkelijke verwijzing naar collega-leden. De inhoud verschaft informatie welke gebruikt kan worden om consultants te zoeken voor potentiële samenwerkings-mogelijkheden. Het ledenregister is op aanvraag beschikbaar voor beslissers in de voedingsbranche. Verenigingsdoelen
A. Promoten van de service die leden aanbieden bij klanten
B. Kweken van wereldwijde groei
C. Verwezelijken en handhaven van communicatie met andere klantgerichte verenigingen
D. Aanmoedigen en uitwisselen van ideeën tussen leden
E. Zorgen voor een financieel gezonde vereniging
F. Promoten van de branche
G. Verspreiden van nuttige informatie naar leden
H. Leden ondersteunen bij het managen en promoten van bedrijfsactiviteiten
I. Onder de aandacht brengen van de diensten van leden
J. In stand houden van een toelatingsprogramma
K. Het veiligstellen van het aanbod van gekwalificeerde adviseurs in de toekomst
L. Het onderhouden van relaties met andere beroepsverenigingen
M. Het onderhouden van relaties met instituten voor hoger onderwijs
N. Het promoten van sociale verantwoordelijkheid in de voedingsindustie
O. Het erkennen van professionele presentaties van leden.