Eten en drinken in de zorg

Zorgland staat bol van de ontwikkelingen, ook op het gebied van eten en drinken. Zo zien we dat het voor cliënten en patiënten steeds meer draait om keuzes en eigen regie. Wat eet ik, wanneer kan ik eten, waar eet ik en hoe eet ik dat. Als adviseur houd ik mij bezig met het optimaliseren en ontwikkelen van zorghoreca concepten en de maaltijdvoorziening bij zorgorganisaties in Nederland.

Ik zie bijvoorbeeld bij ouderenzorgorganisaties dat cliënten twee à drie weken voor het consumptiemoment hun keuze voor de warme maaltijd moeten maken. Dat zorgt voor veel verwarring en, zeker bij psychogeriatrische cliënten, onrust. In toenemende mate stappen ouderenzorgorganisaties af van deze systematiek. Ook in ziekenhuizen zien we steeds vaker dat de patiënt à la minute kan kiezen wat en wanneer er wordt gegeten.

De maaltijdbeleving bestaat niet alleen uit de producten op het bord. Ook de manier van presenteren en het (gastvrije) gedrag van medewerkers heeft daar een belangrijke rol in. Gelukkig is hiervoor steeds meer aandacht en ziet de zorg in toenemende mate het belang van eten & drinken en de bejegening. Daar komt bij het besef dat goede voeding het gebruik van dure dieetvoeding kan terugdringen en er gaan signalen op dat ook het medicijngebruik teruggedrongen kan worden. Hiermee schuift eten & drinken binnen de zorg steeds meer richting het primaire proces terwijl het jarenlang een ondergeschikt product was.

We zien dat steeds meer zorgorganisaties zich bezighouden met het heroverwegen van keuzes; wat kunnen we zelf doen, wat besteden we uit? Maar ook vragen als waar halen we onze ingrediënten vandaan, hoe dragen we hiermee bij aan duurzaamheid en voldoen we aan onze maatschappelijke betrokkenheid. Eten & drinken is veel meer dan de verstrekking aan cliënten en patiënten op gezette tijden op gezette plaatsen. De patiënt of cliënt van vandaag is mondig, wil flexibiliteit, transparantie en gezond eten. Hieraan voldoen levert de organisatie direct iets op; tevredenheid. De vraag na een ziekenhuisbezoek is immers steevast; ‘was het eten lekker?’ En de vraag aan vader of moeder in het verpleeghuis is altijd ‘wat heb je vandaag gegeten en was het lekker?’

Bovengenoemd zijn slechts een aantal voorbeelden van veranderingen op het gebied van eten & drinken in de zorg. Het ontwikkelen en inrichten van de maaltijdprocessen is een zorgvuldig proces waarbij wordt gestart met de ontwikkeling van een visie op eten & drinken; wat is de stip op de horizon? Draagvlak is hierbij cruciaal. Vervolgens kan men gaan nadenken over de concepten voor de diverse doelgroepen die men heeft. De vervolgstap is hoe de backoffice wordt ingericht. Een keuze als koken we zelf of kopen we in, is hierbij van belang. Maar ook aspecten als bijvoorbeeld inkoop, distributie, assortiment en formatie zijn van belang op de uiteindelijke inrichting van het maaltijdproces voor uw cliënten of patiënten.

 

Stijn Creemers, mbi FCSI
AAG Adviseur Food & Facilities

SHARE ON