Lid worden

 

Lid worden van FCSI Nederland

In Nederland kennen we de categorieën adviserende leden en sponsor leden:

Het lidmaatschap is met uitzondering van student leden, voorbehouden aan onafhankelijke adviseurs die als adviseur werkzaam zijn in de voedings- en gastvrijheidsbranche. Hun diensten aanbieden, tegen een niet met levering verrekenbaar honoranium.

Het is vereist dat het lid niet in een professionele of persoonlijke relatiesfeerverkeert waarin hij enige vergoeding ontvangt of een aandeel van enig verkocht product of dienst ontvangt, aangezien dit zijn objectieve adviezen aan zijn of haar cliënt in gevaar brengt.

Rustende leden (emeritus) zijn lid van de vereniging mits zij behoorden tot de adviserende leden.
Om lid te kunnen worden, moeten aanmelders blijk geven van vaardigheid op drie gebieden:

 • Kennis van het geven van adviezen aan de voedings- en gastvrijheidsbranche voor wat betreft het specialisme waarin zij raadgeven.
 • Gespecialiseerde vaardigheden en kennis in de diensten die zij verlenen.
 • Professionaliteit op het gebied van advisering
 • Zij moeten het toelatingsexamen afleggen

Het lidmaatschap staat open voor iedereen die als adviseur betrokken is bij de voedings- en gastvrijheidsbranche en die competent is in zijn of haar specialisme en streeft naar de hoogst mogelijke professionaliteit en beroepscode.

Enige categoriën die nu vertegenwoordigd zijn binnen FCSI zijn:

 • Accounting & Controle
 • Architectonisch ontwerp
 • Bedrijfsstrategieën
 • Beleidsadviezen
 • Concept ontwikkeling
 • Ontwerp van keukens / voedingsproduct faciliteiten
 • Diëtiek
 • Ditributie & Logistiek
 • Energie & Milieu
 • Financiering / bedrijfsfinanciën
 • Voedselveiligheid & Hygiëne
 • Franchising
 • Human Resources
 • Interieur ontwerp
 • IT systemen
 • Juridische advisering
 • Management werving en selectie
 • Marktverkenningen & Haalbaarheidsstudies
 • Marketing & Reclame
 • Menu & Receptontwikkeling
 • Werk procedures & Systemen
 • Doorlichting & Reorganisatie
 • Het opzetten resp. de beoordeling van een Europese aanbesteding
 • Training

FCSI kent verschillende lidmaatschappen, waarbij de kwalificaties, rechten en privileges per lidmaatschap verschillen:

Professional Member € 595,00 per jaar 
 • Minimaal 10 jaar praktijkervaring als adviseur in de voedings- en gastvrijheidsbranche; met een maximum van 4 jaar aftrek voor een relevante universitaire of HBO opleiding; maximaal 8 jaar gecombineerde aftrek voor opgedane werkervaring en/of opleiding praktiseren.
 • Minimaal 2 jaar ervaring (kort voor aanmelding) als projectverantwoordelijke of projectleider, kort voorafgaand aan de aanmelding. 
 • Mag de initialen ‘FCSI’ achter zijn/haar naam gebruiken en het FCSI-logo gebruiken.
 • Mag verenigingsbijeenkomsten bijwonen en heeft stemrecht. 
 • Mag bestuurslid worden in alle functies.  
Senior Associates Member € 595,00 per jaar
 • Minimaal 4 jaar praktijkervaring als adviseur in voedings- en gastvrijheidsbranche;
  maximaal vier jaar gecombineerd aftrek voor een relevante universitaire of HBO opleiding en/of opgedane werkervaring en minimaal 1 jaar ervaring (kort voor aanmelding) als projectverantwoordelijke of projectleider. 
 • Mag verenigingsbijeenkomsten bijwonen.
 • Mag bestuurslid worden met uitzondering van voorzitter. 
 • Ontvangt alle verenigingspublicaties.
 • Een Senior Associates Member wordt na 1 of 2 jaar (afhankelijk van de ontwikkeling) Professional Member.  
Associates Member € 595,00 per jaar
 • Een jong lid die in potentie kan doorgroeien naar een hogere kwalificatie.
 • Mag verenigingsbijeenkomsten bijwonen.
 • Mag bestuurslid worden met uitzondering van voorzitter.

Corporate (sponsor) Member € 1595,00 per jaar

Dit type lidmaatschap is gestructureerd voor bedrijven die betrokken zijn bij de fabrikant of de levering van producten en diensten die specifiek zijn voor de commerciële / institutionele foodservice en horeca. Corporate Membership wordt geplaatst in de naam van het bedrijf en geeft het bedrijf twee genoemde vertegenwoordigers die zowel ontvangen alle voordelen lid namens de vennootschap te benoemen. Een derde vertegenwoordiger kan worden opgenomen om elektronische communicatie te ontvangen alleen voor die bedrijven die verlangen om een marketingbureau of interne marketing afdeling voor het doel van het bijhouden van de mogelijkheden voor sponsoring en reclame te betrekken. In het geval dat een van de twee vertegenwoordigers van de onderneming het bedrijf verlaat of wordt toegewezen , kan het bedrijf re- toewijst het lidmaatschap van die persoon voor de rest van de contributie periode . Extra vertegenwoordigers van bedrijven van toepassing kunnen zijn voor individuele Allied lidmaatschap .

Emeritus Member € 45,00 per jaar

 • Een gepensioneerd Professional Member.
 • Mag de titel ‘FCSI Emeritus’ dragen.
 • Mag verenigingsbijeenkomsten bijwonen.

Student Member  

 • Moet een erkende opleiding op HBO of universitair niveau volgen en ingeschreven staan voor een gerelateerde studie t.b.v. de voedings- en gastvrijheidsbranche.
 • Mag verenigingsbijeenkomsten bijwonen. 

Download hier het inschrijfformulier:

Inschrijfformulier consultant leden
Inschrijfformulier sponsor leden