12 april 2017 Landgoed de Grote Beek

0101Op 12 april jl. heeft Tom Niesten ons, in de vroege ochtend, met enthousiasme en een kakelvers ontbijt ontvangen op Landgoed de Grote Beek in Eindhoven. Hij heeft ons meegenomen in de reis van een ondernemend Servicecentrum binnen GGZ Eindhoven, oftewel een bruisend facilitair bedrijf in een grote GGZ instelling. In drie jaar tijd heeft het Servicecentrum een weg afgelegd waarin waardecreatie het op de balans wint van de kostenposten. Dit zowel in de traditionele vastgoed- en facilitaire processen als in het daadwerkelijk toetreden in het zorglandschap middels het aanbieden van dagbesteding en leer- werkomgevingen.

Hij heeft ons laten zien hoe zij continue bezig zijn om kansen te zoeken en ontwikkelingen bij elkaar te brengen. We hebben gezien dat het geen toevalligheid is dat een toevallige samenloop van omstandigheden wordt omgezet naar succes. Zij dwingen succes af, door continue te bouwe op een consistent en congruent verhaal dat in lijn ligt met de missie en visie van GGZ. In die verhaallijn zijn zij continue actief aan het balanceren tussen inhoudelijke belangen, financiële realiteit en het nastreven van een geweldige werkomgeving. Een verhaal dat op een heel aantal gebieden zal aansluiten op de ontwikkelingen in de food en hospitality branche.

Klik hier voor alle foto’s gemaakt tijdens de bijeenkomst

web 1     web 2

         web 3                         web 4

 

 

SHARE ON